Een cliënt komt aan de balie met een recept. Twee weken daarvoor is zij gestart met het geneesmiddel. Ze zit vol vragen en twijfels. “Is dit middel wel geschikt voor mij?” “Gaan de bijwerkingen wel over?” “Hoe lang moet ik het gebruiken?”. Vragen die wellicht eenvoudig te beantwoorden zijn. Maar alleen als ze gesteld (kunnen) worden. Niet elke cliënt durft deze vragen te stellen, bijvoorbeeld omdat het druk is in de apotheek. Maar het kan ook zijn dat de medewerker de signalen niet oppikt. Een tweede uitgifte gesprek vereist competenties die wellicht niet elke medewerker in huis heeft.

De start van een therapie is een belangrijke fase. In die periode maken mensen al dan niet bewust een afweging om het geneesmiddel te gaan gebruiken, of juist niet. Het besluit wordt onder meer bepaalt op basis van kennis, ervaringen en opvattingen. Naast de arts, spelen de apotheker en het apotheekteam hierbij ook een rol door geven van optimale eerste- en tweede uitgifte begeleiding. Maar ook door bij elk bezoek van een cliënt indien nodig het gebruik van het geneesmiddel te evalueren en door periodiek het gebruik te monitoren.

Maar niet elke cliënt krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat er in de apotheek te weinig tijd of privacy is, het gesprek niet op de juiste manier gevoerd wordt. Maar het kan ook zijn dat de cliënt zelf geen tijd heeft of niet open staat voor een gesprek. Het kan ook zijn dat de geleverde zorg niet aansluit op de behoefte van de cliënt. Zo zal de ene cliënt meer begeleiding nodig hebben dan de andere.

Een aanvullende aanpak is de Telefonische Start Begeleiding (TSB). Dit bestaat uit een telefonisch gesprek ongeveer 2 weken na het eerste recept. Hierbij krijgt de cliënt de ruimte om vragen te stellen en kan de apotheker inspelen op vragen en mogelijke problemen die bij de cliënt leven. Daarnaast worden op deze manier ook cliënten benaderd die na een paar dagen al gestopt zijn en dus niet voor een tweede uitgifte zouden zijn gekomen. Onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Service Apotheken heeft laten zien dat Telefonische Start Begeleiding de tevredenheid van cliënten over de begeleiding van de apotheek verbetert, zorgen wegneemt en dat de gebelde cliënten minder snel stoppen.

Op deze site vindt u niet alleen meer informatie over het onderzoek maar ook materialen die u kunt gebruiken om zelf TSB in de praktijk te implementeren.